Tips till dig som vill upphandla mer svenskt kött

I en offentlig upphandling får man inte ställa landspecifika krav då det strider mot EU:s upphandlingsdirektiv. Man kan däremot ställa andra krav på information för att säkra köttets ursprung. Exempel på detta hittar du i foldern ”Tips till dig som vill upphandla mer svenskt kött”.

  • Format: A4
  • Antal sidor: 4
  • Filformat: PDF

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!